Náhradní plnění pro rok 2016

Spočítejte si kolik ušetříte – kalkulačka náhradního plnění

Počet zaměstnanců celkem: *
Kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením:
Už jste letos nakupovali zboží v režimu náhr. plnění? Pokud ano, uveďte za kolik:    Kč (částka bez DPH **)
* povinné pole
** platí i pro neplátce DPH

Co to znamená náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Tuto povinnost stanoví zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění novely 367/2011Sb. a prováděcí vyhlášky MPSV ČR 390/2011. § 81 odst. 1 

Příklad pro zaměstnavatele s 50 zaměstnanci

Tento zaměstnavatel musí zaměstnat 2 osoby se zdravotním postižením. Povinnost může splnit některým z těchto způsobů:

  1. zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením v pracovním poměru
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami  se zdravotním postižením
  3. odvodem do státního rozpočtu,
  4. kombinací způsobů uvedených v písmenech 1 až 3

Naše družstvo jako zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se zdravotním postižením je oprávněno poskytovat svým odběratelům potvrzení o odběru výrobků, které nahrazuje povinnost zaměstnávat občany se ZP.

V roce 2015 družstvo zaměstnávalo v přepočteném stavu 29,94 osob se ZP.

Při nesplnění povinného podílu odvede zaměstnavatel do státního rozpočtu za každého nezaměstnaného občana se zdravotním postižením asi 65 500 Kč, což je čistá ztráta. Jednoduchým výpočtem se přesvědčíte o výhodnosti našich dodávek.

Vaše firma nakupuje kancelářské potřeby, papír, čisticí prostředky a ochranné pomůcky od současného dodavatele, který Vám nemůže náhradní plnění poskytnout, a přitom nákupem od nás za srovnatelné ceny splníte nejen svoji povinnost, ale zároveň pomůžete zdravotně postiženým, kteří chtějí pracovat.

Našim odběratelům nabízíme nejen výhodné ceny srovnatelné s jinými dodavateli, ale samozřejmě plné záruky na dodávané zboží, včetně dopravy zboží zdarma.

Kontaktujte nás

Jsme členové

azzp logo 370